ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  J/24 2001    
( see : 2000 Racing Prog & Results )
Ημερ/νία Ονομασία
Επάθλου
Ωρα
Εκκ.
Διαδρομή Απόσ/ση
Ν.Μ.
Όμιλος
 3-4 Φεβ.
Μετατίθεται
10-11 Φεβ.
Κύπελλο
J/24 Results
 
12 Όρτσα-Πρύμα  4x8 N.O.Π.Φ.
10-11 Φεβ.
17-18 Φε. Παστρικάκια   Όρτσα-Πρύμα 4χ8 Σχολή Ν.Δ.
3-4 Μαρτ. Εαρινό
Κύπελλο
12 Όρτσα-Πρύμα 15 Ν.Ο.Α.
10-11 Μαρτ. 25
           
24-25 Μαρτ. Δ. Πάνου 12 Όρτσα-Πρύμα 4χ8 Ν.Ο.Π.Φ.
28-29 Απρ.     Mach Racing   I.O.Ηρακ.
19-20 Μαΐου Τρίγωνα
2001
  Όρτσα-Πρύμα 2χ8 Ν.Α.Ο.Β.
8-9  Ιουν. Ι.Κόσκκορου   Όρτσα-Πρύμα 2χ8 Π.Ο.Ι.Α.Θ.
14-17  Ιουν. Εβδ.Ν.Ο.Α   Όρτσα-Πρύμα 2χ8 Ν.Ο.Α.
--- --- --- Πανελλήνιο --- ?
1   Σεπ. Τ.Σταυρίδη 12 Φάληρο-Κασίδι
-Φάληρο
22 Ν.Ο.Π.Φ.
8-9  Σεπ. Π.Σγούρου   Όρτσα-Πρύμα 2χ6 Ι.Ο.Π.
14 Οκτ.     Φάληρο-Πλατειά
-Φάληρο
32 ΣΙΠ.Ο.Τ.Ε.
27-28 Οκτ. Κύπελλο
Αγ. Νικολάου
  Όρτσα-Πρύμα 6χ8 Ι.Ο.Α.Ν.
26 Νοεμ. Λαγούσες 11.00 Περ.Σημαντήρων   Ν.Ο.Α
2 Δεκ. Σαλαμίνος 11.00 Περ.Σημαντήρων   Ν.Ο.Α.
10 Δεκ. Αγ. Νικολάου 11.00 Όρτσα-Πρύμα 8 Ν.Α.Σ.